50 วิธีแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างฉลาด

50 วิธีแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างฉลาด

ผู้เขียน : Mikael Krogerus & Roman Tschappeler

ผู้แปล : คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม

“50 วิธีแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างฉลาด เล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากๆ เพราะมีการสรุปและทำ model สำเร็จรูปให้เข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้เลย โดยตัวผมเอง ก็นำมาใช้เป็นประจำหลายๆข้อ ยกตัวอย่างที่ดีๆคือ supermemo หลักการทบทวนและการจดจำ ตอนนี้เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเรียบร้อย  แนะนำเลยเล่มนี้ ดีจริงๆ มี 50 หัวข้อ ได้นำมาปรับใช้ในชีวิตจริง ซัก 5 หัวข้อก็คุ้มค่ามากๆแล้ว

Advertisement