Category Archives: วรรณกรรม

Advertisementคำพิพากษา

ผู้เขียน : ชาติ  กอบจิตติ"คำพิพากษา" เล่มนี้ ได้รับรางวัลนวนิยายดีเด่นแห่งชาติ ปี 2524 และรางวัลซีไรต์ ปี 2525 ตลอดจนได้รับการแปลอีกหลายภาษาทั้งภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส

แมรี่ ป๊อปปิ้นส์

ผู้เขียน : พี.แอล. แทรเวอร์ส์ (P.L. TRAVERS)ผู้แปล : สาลินี  คำฉันท์“แมรี่ ป๊อปปิ้นส์” เล่มนี้ เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่มีอายุกว่า 50 ปีมาแล้ว โดยถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา ตลอดจนได้เคยสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้ว

โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง

ผู้เขียน : Kuroyanagi  Tetsuko (คุโรยานางิ  เท็ตสึโกะ)ผู้แปล : ผุสดี  นาวาวิจิต"โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง" เล่มนี้ได้รับเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ต้นส้มแสนรัก

ผู้เขียน : Jose  Vasconcelos (โจเซ่  วาสคอนเซลอส)ผู้แปล : มัทนี  เกษกมล"ต้นส้มแสนรัก" เล่มนี้ เป็นหนึ่งในวรรณกรรม 50 เรื่องที่เด็กเยาวชนควรอ่านโดย สสส. โดยเป็นการปรากฏตัวขึ้นของเด็กน้อยคนหนึ่งผู้เป็นตัวแทนของเด็กๆ

เพชรพระอุมา

ผู้เขียน : ฉัตรชัย  วิเศษสุวรรณภูมิ (พนมเทียน)"เพชรพระอุมา" เป็นหนังสือนวนิยายแนวผจญภัยที่มีขนาดยาวมากที่สุดในโลก โดยมีทั้งหมด 48 เล่ม จำนวน 12 ตอน แบ่งเป็น 2 ภาค โดยภาคแรกแบ่งเป็น 6 เรื่อง

มังกรคู่สู้สิบทิศ

ผู้เขียน : หวงอี้ผู้แปล : น.นพรัตน์"มังกรคู่สู้สิบทิศ" เล่มนี้ เป็นสุดยอดนวนิยายกำลังภายในอิงประวัติศาสตร์แนวใหม่ของจีน ซึ่งถือเป็นผลงานเอกของหวงอี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาค โดยภาคแรกมี

อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ.. ที่รัก

ผู้เขียน : ไพลิน รุ้งรัตน์ (ชมัยภร  แสงกระจ่าง)"อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ..ที่รัก" เล่มนี้ ได้รับรางวัลบันเทิงคดีสำหรับเยาวชนจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

ความสุขของกะทิ

ผู้เขียน : งามพรรณ  เวชชาชีวะ"ความสุขของกะทิ" เล่มนี้ ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี 2549 และได้นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปี 2552 รวมทั้งได้มีการขายลิขสิทธิ์การแปลไปแล้วกว่า 10 ประเทศ อีกทั้งได้รับคัดเลือกให้เป็นหนังสือแนะนำสำหรับบรรณารักษ์ทั่วสหรัฐอเมริกาโดยสมาคมห้องสมุดเด็กในสหรัฐอเมริกา
Advertisement